Pedagogische grammatica

Didactische nascholing, Nederlandse Taalkunde/INTT

13apr2018

Cursus

Didactische Mastercourse voor taaldocenten over het nut van grammatica-onderwijs en de praktische uitvoering ervan.

Over het nut, de mate en de manier van aandacht voor grammatica in het talenonderwijs lopen de meningen uiteen. Aansluitend bij ideeën over communicatief en taakgericht onderwijs (en daaraan gerelateerd onderzoek) is de gedachte dat grammatica niet heilig is, maar dat taalleerders er zeker bij gebaat zijn als op gezette tijden aandacht aan vormkwesties wordt besteed. De speelruimte voor grammaticaonderwijs zit daarbij vooral in de wisselwerking tussen expliciete kennis (bewuste, geleerde kennis van regels) en impliciete kennis (onbewuste, in de praktijk opgepikte kennis over taal).

In deze studiedag staat centraal hoe hier in het onderwijs op ingespeeld kan worden. Dat gebeurt door activiteiten die gericht zijn op herkenning en bewustwording af te wisselen met opdrachten die gericht zijn op verwerking en toepassing van specifieke vormen. De studiedag wordt gegeven door het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT).

Deze studiedag is gevalideerd door Register Leraar. Na afloop ontvangt u een certificaat met 5 Register Uren.

Programma

10.00 – 10.30 uur Inloop met koffie en thee
10.30 – 11.30 uur Theoretische inzichten over grammaticaonderwijs: een overzicht van de stand van zaken
11.30 – 12.30 uur Beoordeling van de manier waarop in leergangen moderne vreemde talen aandacht aan grammatica wordt besteed
12.30 – 14.00 uur Lunch bij Haesje Claes
14.00 – 15.00 uur Zelf activiteiten ontwikkelen waarin (mede) aandacht aan de taalvorm wordt besteed
15.00 – 16.00 uur Presentatie van de ontwikkelde activiteiten en beoordeling door medecursisten in hoeverre deze in de lespraktijk kunnen worden toegepast; reflectie op de dag

Datum en tijd

Vrijdag 13 april 2018 (datum onder voorbehoud), 10.00-17.00 uur

Prijs

195 euro (inclusief koffie/thee en lunch)

Docenten

Drs. Sietske Bongenaar
Drs. Christine van Baalen
Drs. Sarah Hettema
Prof. dr. Folkert Kuiken (ovb)

Locatie

UvA-locatie in de binnenstad van Amsterdam

Inschrijven

Om u in te schrijven voor deze Mastercourse maakt u een account aan bij de Illustere School. Als u al een account hebt, kunt u dat gebruiken. Voor beide opties klikt u hieronder.

Gepubliceerd door  Illustere School