Duitslandstudies

De bachelor Duitslandstudies (voorheen: Duitse taal en cultuur) aan de UvA leidt je op tot een academisch geschoolde Duitslanddeskundige. Je krijgt een grondige kennis van en inzicht in het hedendaagse Duitsland en zijn roerige en fascinerende geschiedenis. De studie zet in op een breed internationaal perspectief: Duitsland in een Europese en mondiale context gecombineerd met een toegepast taalverwervingsprogramma.Minicollege Duitslandstudies

Dr. Anna Seidl vertelt in dit minicollege vanuit de bachelor Duitslandstudies over de vluchtelingencrisis.

Duitslandexperts zijn internationaal gevraagd

Duitslandstudies voorziet in de grote behoefte aan academisch geschoolde Duitslanddeskundigen die vloeiend Duits spreken én beschikken over cultuurwetenschappelijke, historische en regio-specifieke kennis. De betekenis van Duitsland als onze grootste buur en belangrijkste handelspartner overstijgt die van alle andere landen. Duitsland is in Europa een centrale macht en een hoofdrolspeler en ook op mondiaal niveau zeer actief. Juist daarom zijn Duitslanddeskundigen zo gevraagd.

De studie zet in op een breed internationaal perspectief: Duitsland in een Europese en mondiale context gecombineerd met een toegepast taalverwervingsprogramma. Op het gebied van de Duitse taal en cultuur wordt je een expert. Je ontwikkelt je eigen profiel binnen een breed opgezet vakkenpakket. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden voor verdere intellectuele verdieping:

 • ​veelzijdige stage-mogelijkheden;
 • extracurriculaire activiteiten als cultuurprogramma’s van het Goethe-Institut en programma’s en activiteiten van het Duitsland Instituut Amsterdam;
 • onderzoek en deelname aan het Graduiertenkolleg;
 • schrijven in samenwerking met Nederlandse en Duitse journalisten en weblogs.

Is Duitslandstudies iets voor jou?

 • Je hebt een vwo-diploma, ongeacht je profiel. 
 • Je houdt van literatuur en je bent geïnteresseerd in politiek, economie, (cultuur)geschiedenis en filosofie. 
 • Je bent een liefhebber van de Duitse taal en cultuur.
 • Het lijkt je leuk om een periode in een Duitstalig land te studeren.
 • Je wilt graag deelnemen aan debatten over allerlei actuele vraagstukken, met medestudenten en wetenschappers.

Waarom Duitslandstudies aan de UvA?

 • De bachelor Duitslandstudies combineert taalbeheersing met kennis van Duitse cultuur, geschiedenis, maatschappij en (nieuwe) media.
 • ​Dankzij de samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam en het Goethe-Institut kan een breed onderwijsprogramma aangeboden worden, inclusief activiteiten op het gebied van Duitslandstudies buiten het vakkenpakket om.
 • Amsterdam maakt deel uit van een netwerk van 21 Centers of Excellence for German and European Studies, waardoor je de mogelijkheid hebt om internationale ervaring op te doen.
 • Op het veld van de (journalistieke) schrijfpraktijk werkt de opleiding samen met het Duitsland Instituut Amsterdam, Haus der Kulturen der Welt (Berlijn), Süddeutsche Zeitung (München) en weblog Digitur (Essen).
 • Je krijgt een intensieve instapcursus van acht weken. 
 • Je volgt moderne vakken als Digitales Deutschland, Deutschland und Europa, Niederländisch- deutsche Kulturbeziehungen und -management.
 • Je gaat met een excursie naar Berlijn en studeert een semester in het buitenland.
 • ​Duitslandstudies heeft een jong en enthousiast team van medewerkers die in onderwijs en onderzoek internationaal georiënteerd zijn. ​Studenten en docenten kennen elkaar. Je krijgt onderwijs in kleine groepen, de sfeer is informeel en de begeleiding op het individu afgestemd.
 • ​De opleiding besteedt veel aandacht aan beroepsoriëntatie.

Studeren in deeltijd

Je kunt de bachelor Duitslandstudies ook in deeltijd studeren. Je haalt dan 40 studiepunten per jaar in plaats van 60; de totale cursusduur is vierenhalf jaar. De inhoud en de studielast van de deeltijdopleiding zijn gelijk aan die van de voltijdopleiding.

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de brochure.

Kerngegevens


Diploma
BA Duitse taal en cultuur
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands, Taal van de opleiding
Start
September
CROHO-code
56805

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen